Sức khỏe nam giới

Tại sao androstenedione có thể tăng ở phụ nữ?

Tại sao mức độ androstenedione ở phụ nữ thay đổi và những gì được coi là chuẩn mực? Do đó, androgen ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất hormone giới tính, rất cần thiết cho cơ thể.

ĐọC Thêm